Zasady i Warunki

Witamy w TWENTYONE natural soap & skincare Limited

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z witryny internetowej TWENTYONE natural soap & skincare Ltd, znajdującej się pod adresem www.twentyoneskincare.com.

Uzyskując dostęp do tej witryny, przyjmujemy, że akceptujesz te warunki. Nie kontynuuj korzystania z TWENTYONE natural soap & skincare Ltd, jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie wszystkich warunków określonych na tej stronie. Our Terms and Conditions were created with the help of the Terms And Conditions Generator and the Terms & Conditions Generator.

Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków, Oświadczenia o ochronie prywatności i Oświadczenia o wyłączeniu odpowiedzialności oraz wszystkich Umów: „Klient”, „Ty” i „Twój” odnosi się do Ciebie, osoba loguje się na tej stronie internetowej i jest zgodna z warunkami firmy. „Firma”, „My”, „My”, „Nasz” i „My” odnoszą się do naszej firmy. „Strona”, „Strony” lub „My” odnoszą się zarówno do Klienta, jak i do nas samych. Wszystkie warunki odnoszą się do oferty, przyjęcia i rozpatrzenia płatności niezbędnej do podjęcia procesu naszej pomocy na rzecz Klienta w sposób najbardziej odpowiedni dla wyraźnego celu zaspokojenia potrzeb Klienta w zakresie świadczenia określonych przez Spółkę usług, zgodnie z i z zastrzeżeniem obowiązującego prawa holenderskiego. Każde użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, wielkich liter i / lub on / ona lub oni, są uważane za zamienne, a zatem odnoszą się do tego samego.

Cookies

Używamy plików cookie. Uzyskując dostęp do TWENTYONE natural soap & skincare Ltd, wyraziłeś zgodę na stosowanie plików cookie w zgodzie z Polityką prywatności TWENTYONE natural soap & skincare Ltd.

Większość interaktywnych stron internetowych używa plików cookie, aby umożliwić nam pobranie danych użytkownika dla każdej wizyty. Pliki cookie są używane przez naszą stronę internetową, aby umożliwić funkcjonowanie niektórych obszarów, aby ułatwić osobom odwiedzającym naszą stronę internetową. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych / reklamowych mogą również wykorzystywać pliki cookie.

Licencja

O ile nie zaznaczono inaczej, TWENTYONE natural soap & skincare Ltd i / lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na TWENTYONE natural soap & skincare Ltd Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać do nich dostęp z TWENTYONE natural soap & skincare Ltd na własny użytek, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Nie wolno Ci:

Ponownie publikować materiałów z TWENTYONE natural soap & skincare Ltd
Sprzedawać, wypożyczać lub licencjonowć materiałów od TWENTYONE natural soap & skincare Ltd
Odtwarzać, powielać lub kopiować materiałów z TWENTYONE natural soap & skincare Ltd
Rozpowszechniaj treści od TWENTYONE natural soap & skincare Ltd
Niniejsza Umowa zaczyna obowiązywać z dniem jej zawarcia.

Części tej witryny oferują użytkownikom możliwość publikowania i wymiany opinii i informacji w niektórych obszarach witryny. TWENTYONE natural soap & skincare Ltd nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda komentarzy przed ich pojawieniem się na stronie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii TWENTYONE natural soap & skincare Ltd, jej agentów i / lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która publikuje swoje poglądy i opinie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, TWENTYONE natural soap & skincare Ltd nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki powstałe i / lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek użycia i / lub umieszczenia i / lub wyglądu komentarzy na tej stronie.

TWENTYONE natural soap & skincare Ltd zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich komentarzy i usuwania wszelkich komentarzy, które mogą zostać uznane za nieodpowiednie, obraźliwe lub powodujące naruszenie niniejszych warunków.

Gwarantujesz i reprezentujesz, że:

Jesteś uprawniony do zamieszczania komentarzy na naszej stronie internetowej i posiadasz wszystkie niezbędne licencje i zgody;
Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych osób trzecich;
Komentarze nie zawierają żadnych zniesławiających, zniesławiających, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów stanowiących naruszenie prywatności
Komentarze nie będą wykorzystywane w celu nakłaniania lub promowania działalności gospodarczej lub obyczajowej lub prezentowania działalności handlowej lub działalności niezgodnej z prawem.
Niniejszym przyznajesz TWENTYONE natural soap & skincare Ltd niewyłączną licencję na używanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych do używania, powielania i edytowania dowolnych Twoich komentarzy we wszystkich formach, formatach i mediach.

Hiperłącza do naszych treści

Następujące organizacje mogą linkować do naszej witryny bez uprzedniej pisemnej zgody:

Agencje rządowe;
Wyszukiwarki;
Organizacje informacyjne;
Dystrybutorzy katalogów online mogą łączyć się z naszą witryną w taki sam sposób, jak hiperłącza do stron internetowych innych wymienionych firm; i
Akredytowane firmy obejmujące cały system, z wyjątkiem pozyskiwania organizacji non-profit, centrów charytatywnych i organizacji charytatywnych, które nie mogą umieszczać hiperłączy do naszej witryny internetowej.
Organizacje te mogą umieszczać linki do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji na stronie internetowej, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób zwodniczy; (b) nie oznacza fałszywego sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej oraz jej produktów i / lub usług; i (c) mieści się w kontekście witryny strony łączącej.

Możemy rozpatrywać i zatwierdzać inne żądania linków od następujących typów organizacji:

powszechnie znane źródła informacji dla konsumentów i / lub firm;
strony społecznościowe dot.com;
stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;
dystrybutorzy katalogów online;
portale internetowe;
firmy księgowe, prawne i doradcze; i
instytucje edukacyjne i stowarzyszenia handlowe.
Zatwierdzimy prośby o połączenie od tych organizacji, jeśli zdecydujemy, że: (a) link nie spowodowałby, że spojrzelibyśmy niekorzystnie na siebie lub na nasze akredytowane firmy; (b) organizacja nie ma u nas żadnych negatywnych danych; (c) korzyść dla nas z widoczności hiperłącza rekompensuje brakTWENTYONE natural soap & skincare Ltd; i (d) link znajduje się w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

Organizacje te mogą linkować do naszej strony głównej, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób zwodniczy; (b) nie oznacza fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej oraz jej produktów lub usług; i (c) mieści się w kontekście witryny strony łączącej.

Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w ust. 2 powyżej i chcesz połączyć się z naszą witryną, musisz nas poinformować, wysyłając wiadomość e-mail na adres TWENTYONE natural soap & skincare Ltd. Podaj swoje imię i nazwisko, nazwę organizacji, dane kontaktowe, a także adres URL swojej witryny, listę adresów URL, z których zamierzasz połączyć się z naszą witryną oraz listę adresów URL w naszej witrynie, do których chciałbyś połączyć. Poczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź.

Zatwierdzone organizacje mogą tworzyć hiperłącza do naszej witryny w następujący sposób:

Używając naszej nazwy korporacyjnej; lub
Poprzez użycie jednolitego lokalizatora zasobów, z którym jest połączony; lub
Poprzez użycie dowolnego innego opisu naszej Witryny, do którego prowadzi link, ma to sens w kontekście i formacie treści na stronie podmiotu łączącego.
Żadne użycie logo TWENTYONE natural soap & skincare Ltd lub innych dzieł sztuki nie będzie dozwolone do łączenia w przypadku braku umowy licencyjnej na znak towarowy.

iFrames

Bez uprzedniej zgody i pisemnej zgody nie wolno tworzyć ramek wokół naszych stron internetowych, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszej witryny.

Odpowiedzialność za treść

Nie ponosimy odpowiedzialności za treści pojawiające się na Twojej stronie internetowej. Zgadzasz się chronić nas i bronić przed wszelkimi roszczeniami, które pojawiają się w Twojej witrynie. Żadne linki nie powinny pojawiać się na żadnej stronie internetowej, która może być interpretowana jako zniesławiająca, nieprzyzwoita lub kryminalna, lub która narusza, w inny sposób narusza lub opowiada się za naruszeniem lub innym naruszeniem jakichkolwiek praw osób trzecich.

Twoja prywatność

Proszę przeczytać Politykę prywatności

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo do żądania usunięcia wszystkich linków lub konkretnego linku do naszej Witryny. Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej Witryny na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad w dowolnym momencie. Poprzez ciągłe łączenie się z naszą Witryną, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków łączenia.

Usunięcie linków z naszej strony internetowej

Jeśli znajdziesz z naszej strony jakikolwiek obraźliwy link, możesz skontaktować się z nami i poinformować nas w dowolnym momencie. Rozpatrzymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani ani bezpośrednio odpowiedzieć.

Nie zapewniamy, że informacje na tej stronie są poprawne, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; nie obiecujemy również, że witryna będzie dostępna lub że materiały na stronie będą aktualizowane.

Zrzeczenie się

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wykluczamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej strony internetowej i korzystania z niej. Nic w tym oświadczeniu nie będzie:

ograniczać lub wyłączać naszą lub twoją odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała;
ograniczać lub wyłączać naszą lub twoją odpowiedzialność za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd;
ograniczać nasze lub nasze zobowiązania w sposób niedozwolony przez obowiązujące prawo; lub
wyklucz wszelkie nasze zobowiązania lub zobowiązania, których nie można wykluczyć zgodnie z obowiązującym prawem.
Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w niniejszej sekcji oraz w innych miejscach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności: (a) są przedmiotem poprzedniego akapitu; i (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego oraz z tytułu naruszenia obowiązku ustawowego.

Tak długo, jak strona internetowa oraz informacje i usługi na stronie są udostępniane bezpłatnie, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.

×

Koszyk